ข่าวประกาศ

Upgrade MySQL เป็น MariaDB 10.5

  • 24th January 2021
ทางเราได้ดำเนินการ Upgrade MySQL Server ไปเป็น MariaDB Server 10.5 เพื่อความสะดวกของลูกค้าในการติดตั้ง Application รุ่นใหม่ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ MySQL version 5.6 ขึ้นไป ...
Continue reading

ติดตั้ง PHP 8

  • 9th January 2021
ทางเราได้ติดตั้ง PHP 8 เพื่อรองรับเว็บไซต์ของลูกค้าเรียบร้อยแล้วลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะใช้งาน PHP รุ่นใหม่นี้ ...
Continue reading

Upgrade MySQL 5.5 เป็น MariaDB 10.3 (MySQL 5.6+)

  • 22nd April 2020
ทางเราได้ดำเนินการ Upgrade MySQL จากเดิม version 5.5 ไปเป็น MariaDB 10.3 หรือเทียบเท่ากับ MySQL version 5.6 ขึ้นไป เพื่อความสะดวกของลูกค้าในการติดตั้ง Application ...
Continue reading

ติดตั้ง PHP 7.4

  • 9th December 2019
ทางเราได้ติดตั้ง PHP 7.4 เพื่อรองรับเว็บไซต์ของลูกค้าเรียบร้อยแล้วลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะใช้งาน PHP รุ่นใหม่นี้ ...
Continue reading