ข่าวประกาศ

ไม่สามารถส่งอีเมลไป @gmail.com

  • 10th November 2015
วันอังคารที่ 10/11/2558 เวลา 10.00 น.ขณะนี้ไม่ระบบของทางเราไม่สามารถส่งอีเมลไปยังอีเมลปลายทาง @gmail.com ได้ (ไม่สามารถส่งได้ ...
Continue reading

ย้ายระบบ UPS และปิดบริการ VPS/Server ชั่วคราว

  • 20th June 2015
วันที่ดำเนินการ อาทิตย์ที่ 21/06/2558 เวลา 21.00 - 21.30 น.เนื่องด้วยทาง IDC จะทำการเปลี่ยนระบบ UPS ไปใช้ตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ...
Continue reading

Upgrade Server - เพิ่ม SSD 240GB

  • 27th March 2015
วันที่ดำเนินการ พฤหัสบดีที่ 26/03/2558 เวลา 21.00 น.ทางเราได้ทำการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Cloud Hosting & VPS ด้วยการเพิ่ม Harddisk แบบ Solid State Drive หรือ SSD OCZ ...
Continue reading

Update Parallels Cloud Server

  • 13th March 2015
วันที่ดำเนินการ เสาร์ที่ 14/03/2558 เวลา 01.00 - 01.15 น.ทางเราจะดำเนินการ Update ระบบ Parallels Cloud Server ซึ่งให้บริการ Cloud Web Hosting/VPS เป็น Version ล่าสุด (6.0.8-2593) ...
Continue reading