ย้ายชื่อโดเมนมาอยู่กับเรา

ย้ายชื่อโดเมน

ชื่อโดเมนจะได้รับการต่ออายุเพิ่ม 1 ปี เมื่อย้ายสำเร็จแล้ว*


ย้ายชื่อโดเมน

* ชื่อโดเมนของลูกค้าต้องจดทะเบียนแล้วอย่างน้อย 60 วันจึงจะย้ายได้