ข่าวประกาศ

Upgrade MySQL 5.5 เป็น MariaDB 10.3 (MySQL 5.6+)

  • 22nd April 2020
ทางเราได้ดำเนินการ Upgrade MySQL จากเดิม version 5.5 ไปเป็น MariaDB 10.3 หรือเทียบเท่ากับ MySQL version 5.6 ขึ้นไป เพื่อความสะดวกของลูกค้าในการติดตั้ง Application ...
Continue reading