จดชื่อโดเมน
Domain Name
เว็บโฮสติ้ง
Web Hosting
วีพีเอส เซิร์ฟเวอร์
VPS - Virtual Private Server
สั่งซื้อ
Order
ชำระเงิน
Payment
ติดต่อเรา
Contact Us
 
  Co-Location Server  |  SSL Certificate  |  แก้ไขข้อมูลโดเมน  |  แจ้งชำระเงิน  |  คลังข้อมูล  |  ส่วนบริการลูกค้า  
  ชำระค่าบริการ ··· Payment  
 
 
โปรดตรวจสอบข้อมูลบัญชีธนาคารให้ถูกต้องก่อนทำการชำระเงิน ทางเรามีบัญชีเดียวเท่านั้น
โปรดอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่อ้างว่าเป็นตัวแทนจาก Hosting.in.th ในการเรียกเก็บเงินค่าบริการ

โอนเงิน/ฝากเช็ค เข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี: ห้างหุ้นส่วนสามัญโฮสติ้ง โซลูชั่น (Hosting Solution Partnership)
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

ธนาคาร เลขที่บัญชี สาขา
162 - 2 - 41251 - 6 เดอะมอลล์ บางแค


หลังจากทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว โปรดแจ้งให้ทางเราทราบ โดยวิธีดังนี้
* ตอบกลับอีเมลที่ได้รับจากทางเรา (Invoice, Quotation)
* แจ้งผ่านทางหน้าเว็บ คลิกที่นี่
* แจ้งมาทางอีเมล
โปรดเก็บใบนำฝาก หรือใบบันทึกรายการไว้ จนกว่าจะได้รับอีเมลยืนยันการให้บริการ/การโอนเงินจากทางเรา

หมายเหตุ
* ทางเราไม่สามารถออกใบกำกับภาษี 7% ได้ในขณะนี้ แต่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้
* หากต้องการใบเสร็จรับเงิน โปรดระบุในหน้า แจ้งการชำระเงิน หรือแจ้งเข้ามาทางอีเมล หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
* การโอนเงินแบบมีเศษสตางค์ จะทำให้ทางเราตรวจสอบยอดเงินของท่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น 3,000.09 บาท
* โอนข้ามธนาคารหรือข้ามจังหวัด อาจมีค่าธรรมเนียม ท่านสามารถตรวจสอบได้จากธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่ หรือธนาคารที่ท่านจะทำการโอนเงิน
* สามารถโอนเงินรวมเป็นครั้งเดียวกันได้ เช่น โอนเงินค่าเว็บโฮสติ้ง+โดเมน เป็นต้น
* ลูกค้านิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เฉพาะรายการค่าบริการตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และโปรดออกใบหักภาษี (แบบ ภ.ง.ด. 3) ให้ในนาม ห้างหุ้นส่วนสามัญ โฮสติ้ง โซลูชั่น ที่อยู่เลขที่ 77 หมู่ 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9920-02401-26-0 และส่งเอกสารมาดังที่อยู่ดังกล่าว ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินจะจัดส่งให้หลังจากได้รับใบหักภาษีเรียบร้อยแล้ว 
  ติดต่อ-สอบถามข้อมูลบริการ >> คลิก!
ลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้ว แนะนำให้เข้าระบบก่อน >> คลิก!
 
 
บริการ
Web Hosting
VPS Server
Domain Name
Co-Location Server
SSL Certificate
  แหล่งข้อมูล
ข้อตกลงในการใช้บริการ
วิธีการชำระเงิน
แจ้งชำระเงิน
ข่าวประกาศ
  ส่งเอกสาร/ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
ห้างหุ้นส่วนสามัญ โฮสติ้ง โซลูชั่น (สำนักงานใหญ่)
Hosting Solution Partnership (Headquarters)
77 หมู่ 8 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0992002401260
ใบอนุญาตประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0108214719654
 
© 2004-2024 Hosting Solution Partnership (Thailand)