ติดตั้ง PHP 7.4

  • Monday, 9th December, 2019
  • 09:00am

ทางเราได้ติดตั้ง PHP 7.4 เพื่อรองรับเว็บไซต์ของลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
ลูกค้าท่านใดมีความประสงค์จะใช้งาน PHP รุ่นใหม่นี้ สามารถแจ้งเข้ามาที่อีเมลของทางเรา หรือ Support Ticket (กรุณา Login เข้าสู่ระบบ เพื่อยืนยันตัวตนลูกค้าก่อนนะครับ)

« Back